JUDr. Michal Malaník

Disertační práce

Empirický výzkum metodologie interpretace práva

Empirical Research on Legal Interpretation Methodology
Anotace:
Tato disertační práce se věnuje empirickému zkoumání práva, konkrétně problematice metodologie právní interpretace. Snaží se tak vyplnit mezeru, která v tuzemské právní vědě stále zůstává otevřená. Práce poskytuje základní přehled o empirickém zkoumání dané oblasti práva u nás i v anglicky psané literatuře. Také stručně shrnuje v současné době uznávané poznatky z teorie metodologie právní interpretace …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with the empirical legal research, specifically with regards to the legal interpretation methodology. It is trying to fill a void that lingers in domestic legal science. The thesis provides a basic overview of the empirical research of the given area of law in the Czech Republic as well as in English written literature. It also briefly summarizes currently recognized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 3. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta