Bc. Veronika Izsáková

Diplomová práce

First Language Acquisition: A Comparative Study of English and Hungarian

First Language Acquisition: A Comparative Study of English and Hungarian
Anotace:
Ústředními tématy této diplomové práce jsou osvojování mateřského jazyka a jazykový vývoj u dětí v anglickém a maďarském jazyce. Cílem teto práce bylo poukázat na to, že osvojování mateřského jazyka nezávisí na jednotlivých jazycích, ale má obecnější charakter. Největší vliv na osvojení mateřského jazyka u dětí a jednotlivá stadia k tomu vedoucí má kognitivní vývoj dítěte. V první části diplomové práce …více
Abstract:
The present thesis deals with first language acquisition and child language development in English and Hungarian. The aim of this work was to demonstrate that first language acquisition is not dependent on individual languages but is of more general character. What has the major impact on the acquisition of the child´s first language and the individual stages leading to it is the child´s cognitive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: M.A. James Edward Thomas
  • Oponent: Mgr. Linda Nepivodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta