Markéta Chlubná

Bakalářská práce

O spisovatelském snění - taneční pohádka

Anotace:
Jako bakalářský absolventský projekt jsem zvolila autorskou taneční pohádku „O spisovatelském snění“, ve které se propojí výstupy z učení žáků tanečního a literárně dramatického oboru na Základní umělecké škole Tišnov. Práce je náhledem, jak bude taneční pohádka vypadat, popisuje jednotlivé části projektu, které jsou nezbytné k realizaci.
Abstract:
My bachelor project presents my own dancing fairy tale “The Story of a Writer’s Dream” combining the learning outcomes of pupils from two departments (dance and drama) at Art School Tišnov. The project describes the vision of the final product and specifies individual steps to be implemented in the preparation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Halberstadt
  • Oponent: doc. MgA. Hana Litterová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/zmcp1/