Monika Kučerová

Bakalářská práce

Výchovně vzdělávací program pro členy dětského jezdeckého tábora

Educational program for horse riding childrens camp´s participants
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku letních táborů. Cílem práce bylo navrhnout a zrealizovat týdenní program tábora se zaměřením na jezdectví a péči o koně. Úspěšnost tábora z pohledu účastníků byla zjišťována pomocí připravených anketních otázek, nad kterými následně proběhla spontánní diskuze. Anketa v závěru tábora potvrdila předpoklad, že jezdecké lekce jsou hodnoceny jako nejoblíbenější …více
Abstract:
This bachelor's thesis focused on the issue of summer camps. The aim was to design and implement a weekly camp program focusing on riding and caring for horses. The success of the camp from the perspective of the participants was assessed with the help of prepared inquiry questions, after which there was a spontaneous disscusion. The survey at the end of the camp confirmed a premiss that riding lessons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015
Zveřejnit od: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Rjabcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Monika. Výchovně vzdělávací program pro členy dětského jezdeckého tábora. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická