Bc. Tereza Vašíková

Master's thesis

Reflexe etnické identity a lidové kultury německého obyvatelstva v regionálních tiskovinách na Hřebečsku a Jihlavsku

Reflection on ethnic identity and folk culture of german inhabitans in regional press in areas Hřebečsko and Jihlavsko
Abstract:
Magisterská práce je zaměřená na reflexi etnické identity a lidové kultury německého obyvatelstva ve dvou německých regionech, Hřebečsku a Jihlavsku. Zpracovány byly dva vlastivědné periodické tisky, Mitteilungen zur Volks (und Heimatkunde) des Schönhnegster Landes a Igel-Land: Mitteilungen für Volkskunde in der Iglauer Sprachinsel. Úvod je věnován problematice německého obyvatelstva na Moravě. Následuje …more
Abstract:
The Master's thesis focuses on the reflection of the ethnic identity and folk culture of the German population in two German regions, Hřebečsko and Jihlava. Two local periodicals, the Mitteilungen zur Volks (und Heimatkunde) des Schönhnegster Landes and the Igel-Land: Mitteilungen für Volkskunde in der Iglauer Sprachinsel, were dealt with. The introduction is devoted to the issue of the German population …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Humanities / Ethnology

Theses on a related topic

All theses