Yevgeniya Boychenko

Bakalářská práce

Etnické složení obyvatelstva SSSR: Sovětská identita versus etnická identita

Ethnic composition of the population of the USSR: Soviet identity versus ethnic identity
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza etnického složení obyvatelstva SSSR. Za účelem odhalení tohoto tématu byla řešena problematika etnických skupin žijících na území všech sovětských republik, vnitrostátních a společenských vlastností Sovětských národů. Pozornost byla také věnována procesu vytvoření Sovětské identity. První část práce obsahuje teoretickou analýzu, v druhé části práce byla provedena …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to analyze the ethnic composition of the population of the USSR. In order to reveal this topic, the issue of ethnic groups living in the territory of all Soviet republics, national and social characteristics of Soviet nations were resolved. Attention was also paid to the process of creating a soviet identity. The first part of the thesis contains a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D. MBA LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia