Mgr. Bc. Lenka Halouzková, Ph.D.

Rigorózní práce

Kriminální kariéra a attachment u parafilních a neparafilních sexuálních delikventů (teze disertační práce)

Criminal career and attachment styles of paraphilic and non-paraphilic sexual offenders (PhD Thesis Proposal)
Anotace:
Tato práce se zabývá pachateli sexuálních trestných činů. Sexuální delikventi jsou velmi heterogenní skupina, proto ji dále rozdělujeme dle přítomnosti parafilie a dle typu oběti. Cílem je zmapovat anamnestická data, kriminální kariéru, attachment, pocity osamění a osobnostní charakteristiky u sexuálních delikventů a dále srovnat, zda se jednotlivé skupiny mezi sebou liší. Z anamnestických dat vyplývá …více
Abstract:
This thesis deals with sex offenders. Sex offenders are a very heterogeneous group, so we distinguish it further according to the presence of paraphilia and the type of victim. The aim is to map anamnestic data, criminal career, attachment, loneliness and personality characteristics of sex offenders and to compare whether the groups differ. Anamnestic data suggest that sexual offenders are similar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2020

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta