Mgr. Kateřina Quittková

Diplomová práce

Konkrétní sexuální delikt (aktuální právní aspekty, psychologie pachatele)

Specific Sexual Offenses (Current Legal Aspects of Psychology Perpetrator)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá sexuálním deliktem znásilnění. Práce se věnuje i vývoji právní úpravy tohoto sexuálního deliktu, avšak hlavní část je zaměřena na aktuální právní úpravu v ČR a psychologický profil pachatele trestného činu znásilnění. Dále se práce zabývá analýzou a komparací statistických dat, za účelem zjištění stavu a vývoje této trestné činnosti na území ČR. Následně se práce věnuje …více
Abstract:
The thesis deals with the sexual offense of rape. It includes the evolution of legislation rules of this sexual offense, but the main part is focused on current legal aspects of rape in the Czech Republic and on psychological profile of the perpetrator. The thesis analyses and compares statistical data to determine the status and the progression of this crime in the Czech Republic. Subsequently, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo