Bc. Anastasia Frolova

Diplomová práce

Ethical Marketing

Ethical Marketing
Anotace:
Práce se zabývá problematikou etického marketingu. Ve své práci jsem studoval a popsal principy etického marketingu v řetězci restaurací rychlého občerstvení KFC. Společnost tak částečně vyřešila problém likvidace a úspory přírodních zdrojů. Společnost se také aktivně podílí na řešení sociálních problémů. Práce obsahuje úvod, závěry a 6 kapitol, tři teoretické a tři praktické.
Abstract:
My thesis is describing ethical marketing. In my work, I have studied and described the principles of ethical marketing in the chain of fast food restaurants KFC. Thus, the company partially solved the problem of waste disposal and saving natural resources. The company also actively participates in solving social problems. The work consists of introduction, conclusion and 6 chapters, three theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication