Karolína Kahounová

Bakalářská práce

Podniková etika při řízení lidských zdrojů/Business ethics in human resources

Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá problémem dodržování podnikové etiky při řízení lidských zdrojů ve společnosti, která je anonymizována právě z důvodu vybraného tématu. V teoretické části se zabývám základními pojmy, jako co je etika a jaký je rozdíl mezi etikou a morálkou. Co obnáší pojem řízení lidských zdrojů a co je cílem. V praktické části formou dotazníku řeším, zdali se podniková etika dodržuje …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the problem of respect for ethics in human resources management in a company that is anonymized precisely because of the chosen theme. In the theoretical part I deal with the basic concepts as ethics and the difference between ethics and morals. What is involved in the concept of human resource management and what is the aim. In the practical part I deal in the form of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/5v0k69/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty