Bc. Hana Křepelková

Diplomová práce

Translation of English lexical ambiguities and wordplay based on the sitcom How I Met Your Mother

Translation of English lexical ambiguities and wordplay based on the sitcom How I Met Your Mother
Anotace:
Předmětem diplomové práce je překlad anglických dvojsmyslů. Zabývá se tedy českým překladem slovních hříček, ustálených slovních spojení, idiomů a rčení, jichž je často užíváno pro dosažení komického efektu. Výzkum tedy vychází z populárního sitcomu Jak jsem poznal vaši matku. Cílem mé práce je zjistit, zda jsou čeští překladatelé schopni přenést tyto jevy do mateřského jazyka, jaké techniky jsou používány …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the matter of translation of English lexical ambiguities. It studies the Czech translation of wordplay, set phrases, idioms, proverbs or sayings that are often employed in order to achieve a humorous effect. The research is thus based on the popular sitcom How I Met Your Mother. The aim of the thesis is to study whether the translators manage to transform those phenomena …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy