Theses 

Projekt Vzdělávání zaměstnanců ambulancí - další profesní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví – Mgr. Dagmar Laníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Dagmar Laníková

Bakalářská práce

Projekt Vzdělávání zaměstnanců ambulancí - další profesní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Project Ward personnel education - further professional education of healthcare workers

Anotace: Předkládaná bakalářská diplomová práce se zabývá projektem Vzdělávání zaměstnanců ambulancí. Jejím cílem je pomocí metody polostrukturovaných rozhovorů zjistit, jak tento projekt naplňuje potřeby zaměstnanců a zaměstnavatelů organizace Moje ambulance. Teoretická část popisuje aktuální situaci dalšího profesního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, na kterou projekt reaguje a podmínky, ve kterých byl realizován.

Abstract: This bachelor thesis deals with the project Ward personnel education. Its aim is to discover how this project fulfils needs of employees and employers of the organization Moje ambulance. The theoretical part describes the current situation of further professional education of healthcare workers to which the project responds, and the conditions in which it was implemented.

Klíčová slova: další profesní vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání ve zdravotnictví, staniční sestra, Moje ambulance, further professional education, adult education, education in health care, head nurse

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 16:17, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz