Bc. Lenka HOLÁ

Diplomová práce

Prostorová analýza nehodovosti v Plzeňském kraji a metody její vizualizace

Spatial analysis of traffic accident frequency in Pilsen region and methods of vizualisation
Anotace:
Cílem této diplomové práce je provést analýzu a navrhnout možnosti vizualizace dat dopravní nehodovosti v Plzeňském kraji pomocí metod tematické kartografie. První část práce se zabývá klasifikacemi metod tematické kartografie, rozborem policejní databáze dopravních nehod a rozborem současné problematiky vizualizace. Ve druhé části jsou data dopravní nehodovosti analyzována s ohledem na možnost zpracování …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze , design and realize possibilities of visualization of dat of traffic accidents in Pilsen region using mapping techniques of thematic cartography. First partt of the thesis is focused on possibilities of methods classification, analysis the data of traffic accidents and obtainable sources. Second part of the thesis analyses the chosen data from the GIS processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÁ, Lenka. Prostorová analýza nehodovosti v Plzeňském kraji a metody její vizualizace. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta