Theses 

Prostorová analýza nehodovosti v Plzeňském kraji a metody její vizualizace – Bc. Lenka HOLÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka HOLÁ

Diplomová práce

Prostorová analýza nehodovosti v Plzeňském kraji a metody její vizualizace

Spatial analysis of traffic accident frequency in Pilsen region and methods of vizualisation

Anotace: Cílem této diplomové práce je provést analýzu a navrhnout možnosti vizualizace dat dopravní nehodovosti v Plzeňském kraji pomocí metod tematické kartografie. První část práce se zabývá klasifikacemi metod tematické kartografie, rozborem policejní databáze dopravních nehod a rozborem současné problematiky vizualizace. Ve druhé části jsou data dopravní nehodovosti analyzována s ohledem na možnost zpracování v GIS a vizualizována vhodnými metodami tematické kartografie. Výsledné mapy jsou součástí této práce.

Abstract: The goal of this thesis is to analyze , design and realize possibilities of visualization of dat of traffic accidents in Pilsen region using mapping techniques of thematic cartography. First partt of the thesis is focused on possibilities of methods classification, analysis the data of traffic accidents and obtainable sources. Second part of the thesis analyses the chosen data from the GIS processing point of view followed by visualization by suitable mapping techniques of thematic cartography. Maps are parts of this work.

Klíčová slova: dopravní nehodovost, Plzeňský kraj, metody tematické kartografie, Policie ČR, vizualizace prostorových dat

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=166636 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

HOLÁ, Lenka. Prostorová analýza nehodovosti v Plzeňském kraji a metody její vizualizace. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 03:33, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz