Bc. Markéta Mohrová

Diplomová práce

Optimalizace webu virtuálního mobilního operátora

The Mobile virtual Network operator's web Pages Optimization
Anotace:
Jak vylepšit stávající stav webových stránek virtuálního mobilního operátora z hlediska vzhledu, obsahu a rozmístění jednotlivých sekcí, si klade za cíl tato diplomová práce. Definujeme specifika online marketingu u služeb spolu s jejich výhodami a nevýhodami s konkrétnějším zaměřením na mobilní služby. Pomocí různých metod výzkumu zmapujeme aktuální vzhled webových stránek mobilního operátora. V rámci …více
Abstract:
The purpose of this diploma thesis how to improve the current state of virtual mobile operator's web pages in terms of appearance, content and layout of individual sections. We define the specifics of online marketing at the services with their advantages and disadvantages with concrete focus on mobile services. We map the current design of websites of the mobile operator using different research methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mohrová, Markéta. Optimalizace webu virtuálního mobilního operátora. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace