Ing. Barbora Goldmanová

Diplomová práce

Sociální marketing a prevence drogové závislosti na příkladu neziskové organizace Drop- in

Social marketing and prevention of drug addiction for example non-profit organization Drop-in
Anotace:
Hlavním tématem práce je sociální marketing ve vztahu k drogové problematice, především v řešení prevence drogové závislosti. Práce se zabývá řešením aktuální drogové scény České republiky v propojení se sociálním marketingem, a to na příkladu neziskové organizace Drop In. Cílem je charakterizovat hlavní znaky chování vybrané cílové skupiny (středoškolské mládeže), respektive jejich vnímání sociálně …více
Abstract:
The main theme of the work is social marketing in relation to drugs, especially in dealing with the prevention of drug addiction. Paper will discuss the current drug scene of the Czech Republic in connection with social marketing, and the examples NGOs Drop In. The aim is to describe the main features of the behavior of selected target groups (high school students) or their perception of socially pathological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní