Bc. Jakub Matalík

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace v rámci filmového marketingu

Integrated Marketing Communication in terms of film marketing
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřená na filmový marketing a marketingovou kampaň filmů uváděných do kin. Cílem teoretické části bylo popsat dvě oblasti marketingové komunikace filmu – základy filmového marketingu a marketingovou kampaň zaměřenou na propagaci filmu v rámci uvedení do kin. V praktické části jsou tyto marketingové aktivity specifikovány prostřednictvím deskriptivní analýzy filmu Skyfall, k jehož …viac
Abstract:
The diploma work focuses on film marketing and marketing campaigns for theatrical releases. The objective of the theoretical section was to describe two parts of marketing communication, namely basics of film marketing and marketing campaign to promote the film in the theatrical release. In the practical section these marketing activities are specified applying descriptive analysis of the film Skyfall …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2013
  • Vedúci: PhDr. Slavomír Paravičiny
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní