Mgr. Jana Pischová

Bakalářská práce

Příprava učitele odborného výcviku kuchař - číšník na výuku předmětu Technologie přípravy pokrmu

Preliminary for the teacher of vocational training in the subject cook - waiter for teaching this profession Technology of meals preparation Title of the thesis
Anotace:
ANOTACE Bakalářská práce se zabývá písemnou přípravou učitele odborného výcviku na vyučování předmětu Technologie přípravy pokrmů pro 1. ročník kuchař – číšník. Práce je vytvořena tak, aby mohla byt použita jako předloha pro učitele i žáky . V úvodní části je zpracován profil absolventa, ve kterém je obsaženo způsob ukončení vzdělání, základní pojetí vzdělávacího programu, organizace výuky, podmínky …více
Abstract:
Annotation The aim of this bachelor’s work is to describe a written preparation of the teacher of vocational training for the lesson of Technology of preparation of a dish for the 1st grade cook – waiter. The purpose of the work is to be used as a guideline for the teachers and students. The beginning focuses on a profile of the graduate. This part contains the way of completion of education, fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Pavel Konupčík
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta