Bc. Lenka Grajciarová

Diplomová práce

Řízení destinace z hlediska udržitelnosti – případová studie Rakousko

Destination Management in Terms of Sustainability - Case Study Austria
Abstract:
The subject of the thesis "Destination Management in terms of Sustainability - Case Study Austria" is the presentation of the knowledge of the tourist destination, Austria, in the area of sustainable tourism and identifying specific approaches that help address the impacts on the sustainability of the destination. The first part focuses on the theoretical basis of destination management in terms of …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce ,,Řízení destinace z hlediska udržitelnosti – případová studie Rakousko“ je predloženie poznatkov turisticky vyspelej destinácie, Rakúska, v oblasti problematiky udržateľného cestovného ruchu a identifikovanie konkrétnych prístupov, ktoré napomáhajú riešeniu dopadov na udržateľnosť destinácie. Prvá časť je zameraná na teoretickú základňu riadenia destinácie z hľadiska udržateľnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta