Andrea Sidimáková

Diplomová práce

Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 - dopad na cestovný ruch

Evropské hlavní město kultury Košice 2013 - dopad na cestovní ruch
Anotace:
Diplomová práce zkoumá dopady udělení titulu Evropské hlavní město kultury 2013 městu Košice. Práce analyzuje pozitivní a negativní dopady v různych oblastech, především dopady na cestovní ruch a kulturní život ve městě. Součástí práce je dotazník zaměřen na ohodnocení projektu EHMK Košice 2013 rezidenty města, co se týče jejich spokojenosti, úspešnosti projektu a naplnení očakávání souvisejících s …více
Abstract:
The diploma thesis studies impacts of receiving the European Capital of Culture 2013 title by the city of Košice. The thesis analyses positive and negative impacts on different fields, mainly impacts on tourism and cultural life in the city. Questionnaire aimed at valuation of the ECC Košice 2013 project is also a part of the thesis. Respondents evaluated their satisfaction, success and fulfilment …více
Abstract:
Diplomová práca skúma dopady udelenia titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 mestu Košice. Práca analyzuje pozitívne a negatívne dopady v rôznych oblastiach, predovšetkým ale dopady na cestovný ruch a kultúrny život v meste. Súčasťou práce je dotazník zameraný na ohodnotenie projektu EHMK Košice 2013 najmä rezidentmi mesta, čo sa týka ich spokojnosti, úspešnosti projektu a naplnenia očakávaní súvisiacich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jarmila Netková
  • Oponent: Eva Heřmanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46159