Theses 

Analýza a tvorba marketingového plánu produktu České spořitelny; Analysis and Creation of Marketing Plan of the product for the company Česká spořitelna – Simona Ďurčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Simona Ďurčová

Master's thesis

Analýza a tvorba marketingového plánu produktu České spořitelny; Analysis and Creation of Marketing Plan of the product for the company Česká spořitelna

Anotácia: Diplomová práce nese název „Analýza a tvorba marketingového plánu produktu České spořitelny“. Cílem této práce je zpracovat na základě analýzy sekundárních dat společnosti a dotazníkového šetření marketingový plán pro konkrétní produkt České spořitelny. V tomto případě je to hotovostní půjčka od společnosti Česká spořitelna. Dále zhodnocení vnímání společnosti zákazníky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o marketingu samotném a nastiňuje proces marketingového plánování. V praktické části je analyzován současný marketingový plán produktu (hotovostní půjčky) společnosti. Analýza proběhla za pomocí sekundárních dat firmy a dotazníkového šetření, kdy na základě získaných informací byla navržena možná vylepšení.

Abstract: The thesis is entitled „Analysis and Creation of Marketing Plan of the product for the company Česká spořitelna (Czech Savings Bank)“. The aim of this paper is to evaluate and create a marketing plan for a specific product of Česká spořitelna based on an analysis of the company’s secondary data along with questionnaire results. In this instance the product is a cash loan from Česká spořitelna. Customer perception of the company is also examined. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part covers the discipline of Marketing and outlines the marketing planning process. The practical part analyses the current marketing plan for the company’s cash loan product. The analysis was carried out using the company’s secondary data and questionnaire results, and the information obtained provides a basis for suggesting possible improvements.

Kľúčové slová: Marketing, marketingový plán, marketingové cíle, Marketingový mix, PEST analýza, SWOT analýza, produkt, cena, marketing plan, marketing goals, marketing mix, PEST analysis, SWOT analysis, product, price.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 12:45, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz