Bc. Linda Valentová

Bakalářská práce

Social, legal and ethical problems of the Direct Marketing

Social, legal and ethical problems of the Direct Marketing
Anotace:
Cílem mé práce je poukázat na některé z etických problémů telemarketingu, jako jednu z forem přímého marketingu. Teoretická část vysvětluje běžné formy, nástroje a moderní přístup přímého marketingu. Popisuje potřebné a důležité informace o telemarketingu, call centrech, etice a právních předpisech v telemarketingu. Informace obsažené v teoretické části o telemarketingu jsou nezbytné pro další výzkum …více
Abstract:
The aim of my thesis is to point out some of the ethical problems of telemarketing as one of the forms of Direct Marketing. Theoretical part explains the common forms, tools and modern approach of Direct Marketing. It describes the necessary and important information about Telemarketing, call centres, ethics and legal regulations within telemarketing. The information included in the Theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication