Bc. Petra KLASOVÁ

Bachelor's thesis

Monitoring říčních břehů pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 5.etapa

Monitoring of the river banks by way of the close-range stereophotogrammetry - 5th stage
Abstract:
Tématem této práce je dlouhodobé sledování laterální eroze břehu řeky Odry v CHKO Poodří stereoskopickou metodou pozemní fotogrammetrie a srovnání s předchozími etapami. V první části jsou vysvětleny základní principy pozemní fotogrammetrie a stereofotogrammetrie. Ve druhé části je popis práce s digitální kamerou Kodak DCS 330, totální stanicí TOPCON GTS-212, Fotogrammetrickou stanicí ImageStation …more
Abstract:
The theme of this thesis is long-term monitoring of lateral erosion on bank of the Odra river in CHKO Poodří by stereoscopic method of close-range photogrammetry and comparison with previous stage. In the first part, there are explain the basic principles of close-range photogrammetry and stereo-photogrammetry. In the second part, there are description of work with digital camera Kodak DCS 330, total …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLASOVÁ, Petra. Monitoring říčních břehů pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 5.etapa. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography / Physical Geography and Geoecology