Bc. Petra KLASOVÁ

Bakalářská práce

Monitoring říčních břehů pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 5.etapa

Monitoring of the river banks by way of the close-range stereophotogrammetry - 5th stage
Anotace:
Tématem této práce je dlouhodobé sledování laterální eroze břehu řeky Odry v CHKO Poodří stereoskopickou metodou pozemní fotogrammetrie a srovnání s předchozími etapami. V první části jsou vysvětleny základní principy pozemní fotogrammetrie a stereofotogrammetrie. Ve druhé části je popis práce s digitální kamerou Kodak DCS 330, totální stanicí TOPCON GTS-212, Fotogrammetrickou stanicí ImageStation …více
Abstract:
The theme of this thesis is long-term monitoring of lateral erosion on bank of the Odra river in CHKO Poodří by stereoscopic method of close-range photogrammetry and comparison with previous stage. In the first part, there are explain the basic principles of close-range photogrammetry and stereo-photogrammetry. In the second part, there are description of work with digital camera Kodak DCS 330, total …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLASOVÁ, Petra. Monitoring říčních břehů pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 5.etapa. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Fyzická geografie a geoekologie

Práce na příbuzné téma