Julian Vazquez Gonzalvez, Ph.D.

Doctoral thesis

Supramolecular systems for anion detection

Supramolecular systems for anion detection
Abstract:
Supramolekulární rozpoznávání aniontů ve vodě je náročná oblast výzkumu, protože anionty jsou v tomto médiu silně hydratovány. V roce 2010 publikovala naše skupina novou třídu receptorů aniontů nazývaných bambusurily. Od té doby bylo vyvinuto mnoho dalších derivátů těchto makrocyklů, které se vyznačují zvýšenou selektivitou a schopností silně vázat anionty ve vodě a organických rozpouštědlech. Celkovým …more
Abstract:
Supramolecular recognition of anions in water is a challenging field of research, mostly due to high hydration of anions in this media. Our group reported a new class of anion receptors, bambusurils, in 2010 and since then, many derivatives of these macrocycles have been developed with high selectivity and binding affinity towards anions in both water and organic media. The overall aim of this thesis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2021
  • Supervisor: prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
  • Reader: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., prof. Angel E. Kaifer, PhD

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology