Julian Vazquez Gonzalvez, Ph.D.

Disertační práce

Supramolecular systems for anion detection

Supramolecular systems for anion detection
Anotace:
Supramolekulární rozpoznávání aniontů ve vodě je náročná oblast výzkumu, protože anionty jsou v tomto médiu silně hydratovány. V roce 2010 publikovala naše skupina novou třídu receptorů aniontů nazývaných bambusurily. Od té doby bylo vyvinuto mnoho dalších derivátů těchto makrocyklů, které se vyznačují zvýšenou selektivitou a schopností silně vázat anionty ve vodě a organických rozpouštědlech. Celkovým …více
Abstract:
Supramolecular recognition of anions in water is a challenging field of research, mostly due to high hydration of anions in this media. Our group reported a new class of anion receptors, bambusurils, in 2010 and since then, many derivatives of these macrocycles have been developed with high selectivity and binding affinity towards anions in both water and organic media. The overall aim of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2021
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
  • Oponent: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., prof. Angel E. Kaifer, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie