Bc. Renata Dvořáková

Master's thesis

Zhodnocení služeb neziskové organizace zaměřené na pomoc ženám - obětem domácího násilí v pražském regionu

Evaluation of non-profit organization focused on female victims of domestic violence in the Prague region
Anotácia:
Cílem diplomové práce bylo odpovědět na otázku: „Jaká jsou pozitiva a negativa služeb neziskové organizace zabývající se pomocí ženským obětem domácího násilí v pražském regionu“ V první části jsem věnovala pozornost vysvětlení pojmu „domácí násilí“, popisuji jednotlivé definice z pohledů odborníků, zabývám se příčinamy vzniku, dále uvádím jednotlivé druhy a fáze domácího násilí včetně popisu obětí …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to answer the question: „Vhat are the positives and negatives of the services of a non-profit organisation dealing with help to female victims of domestic violance in the Prague region? Tin the first part my attention is devoted to the explanation of the term ?home violance“ depiction of individual definitions from the point of view of experts, I deal with the causes of home …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Pešáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií