Bc. Roman Imrich

Master's thesis

PPP projekty ako nástroj regionálneho rozvoja

PPP projects as an instrument for the regional developing
Abstract:
The aim of the submitted diploma thesis „PPP projects as an instrument for the regional development“ is to improve/deepen information on the public-private partnership projects and possibilities of their utilization in the context of the regional development in Slovakia. The thesis is divided into four parts. In the initial two parts is paid attention to the description of characteristics of the PPP …viac
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je prehĺbenie informovanosti o projektoch verejno-súkromného partnerstva a previazanosť ich využitia s regionálnym rozvojom na Slovensku. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou PPP projektov a ich využitím na Slovensku. Druhá kapitola je zameraná na popísanie výhod a rizík spojených s realizáciou PPP projektov. V tretej kapitole …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Marcel Novák, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance