Bc. Karel Musílek, MSc

Diplomová práce

Relační přístup ke studiu sociálních identit

Social Identities: A Relational Approach
Anotace:
Cílem práce je představit relační („relational“) přístup ke studiu sociálních identit. Primárním předmětem pozornosti jsou pro relační přístup transakce a vztahy mezi sociálními entitami. Charakteristiky entit samotných pak tento přístup chápe jako výsledek těchto trans-/inter-akcí a vztahů. Hlavním obsahem práce je představení a vzájemné srovnání přístupů dvou současných sociálních badatelů – Charlese …více
Abstract:
The thesis introduces relational approach to the study of social identities. Relational approach takes transactions and relations among social entities as its primary unit of analysis. Attributes of units of interest are understood as being shaped by these trans-/interactions and relations. In order to illustrate relational approach, the thesis introduces and compares work of two contemporary social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií