Veronika Schiesslová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vliv sociální sítě Instagram na body image dívek ohrožených poruchami příjmu potravy

Anotace:
Absolventská práce pojednává o potenciálním vlivu používání sociálních sítí na tělesné sebepojetí mladých dívek. Snaží se nalézt potenciální výskyt vlivů instagramových fotografií na body image. Zabývá se tím, jakou roli hrají fotografie sdílené na Instagramu ve vnímání vlastního těla dívek. Stěžejním tématem práce se stává ideál ženské krásy. Práce poukazuje na to, jakým způsobem může dívky ovlivňovat …více
Abstract:
The topic of the thesis is the potential impact of the use of social networks on the physical self-concept of young girls. This thesis tries to find potential occurrence of effect of instagram photos on body image. It deals with the role of photos shared on Instagram, in the perception of the girls' own body. The main theme of the work becomes the ideal of feminine beauty. The thesis points out, how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  • Oponent: Mgr. Michal Pařízek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická