Veronika Schiesslová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vliv sociální sítě Instagram na body image dívek ohrožených poruchami příjmu potravy

Abstract:
Absolventská práce pojednává o potenciálním vlivu používání sociálních sítí na tělesné sebepojetí mladých dívek. Snaží se nalézt potenciální výskyt vlivů instagramových fotografií na body image. Zabývá se tím, jakou roli hrají fotografie sdílené na Instagramu ve vnímání vlastního těla dívek. Stěžejním tématem práce se stává ideál ženské krásy. Práce poukazuje na to, jakým způsobem může dívky ovlivňovat …more
Abstract:
The topic of the thesis is the potential impact of the use of social networks on the physical self-concept of young girls. This thesis tries to find potential occurrence of effect of instagram photos on body image. It deals with the role of photos shared on Instagram, in the perception of the girls' own body. The main theme of the work becomes the ideal of feminine beauty. The thesis points out, how …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  • Reader: Mgr. Michal Pařízek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Institute of Social Pedagogy and Theology

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie