Bc. Lucie Pražáková

Bakalářská práce

Rovné příležitosti žen na pracovním trhu v České republice

Equal Opportunities of Women on the Labour Market in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rovnými příležitostmi na pracovní trhu v České republice z genderové perspektivy. Jednotlivé kapitoly popisují situaci žen na pracovním trhu. Na přístup žen na pracovní trh je nahlíženo z hlediska profesí a z hlediska struktury. Jedním z cílů je odpovědět na otázku, jak zpřístupnit pracovní trh ženám. V práci jsou rozebrány mezinárodní instituce a jejich funkce vzhledem k …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with equal opportunities on the labour market in the Czech Republic from gender´s perspective. The individual chapters describe the situation of women on the labour market. The access of women on the labour market is viewed in terms of professions and in terms of structure. One of the goals is to answer a question how to make the labour market available for women. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pražáková, Lucie. Rovné příležitosti žen na pracovním trhu v České republice. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN