Bc. Jitka Spiritová

Diplomová práce

Rodina jako činitel ovlivňující volnočasové aktivity mládeže

Family as a factor influencing leisure time activities of the youth
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Rodina jako ovlivňující činitel volnočasových aktivit mládeže” si klade za cíl popsat a zjistit jak moc ovlivňuje rodina volný čas dětí, kolik volného času věnují rodiče svým dětem a jakými zájmovými aktivitami společně tento čas tráví. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to teoretickou a empirickou. Teoretická část čerpá z odborné literatury. Zaměřuje se především na …více
Abstract:
This Master's Diploma Thesis entitled Family as a factor influencing leisure time activities of the youth aims to describe and find out to what extent family affects leisure time of children, how much leisure time parents devote to their children, and how they jointly spend this time. The thesis is divided into two main parts: a theoretical part and an empirical part. The theoretical part draws on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta