Bc. Otakar Rákosník

Bachelor's thesis

Firemní kultura a nadnárodní firmy

Corporate culture and multinational firms
Abstract:
Závěrečná práce se zabývá firemní kulturou a zhodnocením firemní kultury v české dceřiné firmě švédské nadnárodní společnosti. První část práce shrnuje poznatky o firemní kultuře, její typologii a druzích, struktuře, významu a funkci. Je zde detailně popsána firemní kultura systémem kulturních dimenzí od Geerta Hofstedeho. Druhá část závěrečné práce poskytuje informace o Švédském království z oblasti …more
Abstract:
The thesis deals with the corporate culture and appreciation of corporate culture in the Czech subsidiary company of the Swedish multinational companies. The first section summarizes the understanding of corporate culture, its typology and types, structure, meaning and function. There is a detailed description of the corporate culture system of cultural dimensions of Geert Hofstede. The second part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní