Beatrice Elena Chromková Manea, M.A.

Doctoral thesis

Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation - Post Communist Developments in the Czech Republic

Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation - Post Communist Developments in the Czech Republic
Abstract:
Disertační práce Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation – Post Communist Developments in the Czech Republic je sociologickou a demografickou konceptualizací tématu plodnosti a rodiny. Text přestaví hlavní teoretická hlediska vysvětlující změny v reprodukčním chování a rodině. Ačkoli vysvětlování faktorů determinujících reprodukční chování v současných moderních …more
Abstract:
strukturovány složitou dynamikou odlišných postojů v páru. Vzhledem k předloženému teoretickému rámci, jeho empirické aplikaci na výzkumných datech a popsané kritice, nám tato práce poukazuje na to, že preference by mohly být užitečným nástrojem při studiu fertilitného a rodinného chovaní. Avšak lépe vypracovaný model obsahující jak ekonomické, tak kulturní a genderové prvky, včetně pohledu mužů na …more
Abstract:
The thesis Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation – Post Communist Developments in the Czech Republic is a sociological and demographic conceptualization of fertility and family decision making process. The work at hand examines the main theoretical perspectives employed in studying the changes in reproductive behaviour and family formation process. Although …more
Abstract:
ayed by couple dynamics in the selection and evaluation of their benefits. Unlike fertility preferences, a considerable degree of disagreement within couples is found. These results indicate that the effects of family policy measures are, in addition to many other effects, structured according to couple’s agreement and disagreement in regard to their preferences and evaluation of policy benefits. On …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Reader: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D., RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií