Beatrice Elena Chromková Manea, M.A.

Doctoral thesis

Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation - Post Communist Developments in the Czech Republic

Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation - Post Communist Developments in the Czech Republic
Anotácia:
Disertační práce Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation – Post Communist Developments in the Czech Republic je sociologickou a demografickou konceptualizací tématu plodnosti a rodiny. Text přestaví hlavní teoretická hlediska vysvětlující změny v reprodukčním chování a rodině. Ačkoli vysvětlování faktorů determinujících reprodukční chování v současných moderních …viac
Anotácia:
strukturovány složitou dynamikou odlišných postojů v páru. Vzhledem k předloženému teoretickému rámci, jeho empirické aplikaci na výzkumných datech a popsané kritice, nám tato práce poukazuje na to, že preference by mohly být užitečným nástrojem při studiu fertilitného a rodinného chovaní. Avšak lépe vypracovaný model obsahující jak ekonomické, tak kulturní a genderové prvky, včetně pohledu mužů na …viac
Abstract:
The thesis Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation – Post Communist Developments in the Czech Republic is a sociological and demographic conceptualization of fertility and family decision making process. The work at hand examines the main theoretical perspectives employed in studying the changes in reproductive behaviour and family formation process. Although …viac
Abstract:
ayed by couple dynamics in the selection and evaluation of their benefits. Unlike fertility preferences, a considerable degree of disagreement within couples is found. These results indicate that the effects of family policy measures are, in addition to many other effects, structured according to couple’s agreement and disagreement in regard to their preferences and evaluation of policy benefits. On …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedúci: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Oponent: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D., RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií