Bc. Aneta Holemářová

Bachelor's thesis

Termodynamické modelování sigma fáze v soustavě Co-Cr

Thermodynamic modelling of sigma phase in Co-Cr system
Abstract:
V této bakalářské práci je studována sigma fáze v systému Co-Cr. Oblast stability a termodynamické vlastnosti sigma fáze jsou modelovány pomocí výpočtů provedených metodou CALHPAD (CALculation of PHAse Diagrams). K popisu sigma fáze vybraný podmřížkový model charakterizuje závislost její Gibbsovy energie jak na složení, tak i teplotě. Jak je zvykem u CALPHAD metody, způsob použití podmřížkového modelu …more
Abstract:
In this thesis, a sigma phase in the Co-Cr system is studied. The region of stability and thermodynamic properties of the sigma phase are modelled by means of CALPHAD method (CALculation of PHAse Diagrams). The sublattice model chosen for the description of the sigma phase characterises the dependence of its Gibbs energy on both composition and temperature. As usual for CALPHAD method, the way of use …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta