Bc. Aneta Holemářová

Bachelor's thesis

Termodynamické modelování sigma fáze v soustavě Co-Cr

Thermodynamic modelling of sigma phase in Co-Cr system
Anotácia:
V této bakalářské práci je studována sigma fáze v systému Co-Cr. Oblast stability a termodynamické vlastnosti sigma fáze jsou modelovány pomocí výpočtů provedených metodou CALHPAD (CALculation of PHAse Diagrams). K popisu sigma fáze vybraný podmřížkový model charakterizuje závislost její Gibbsovy energie jak na složení, tak i teplotě. Jak je zvykem u CALPHAD metody, způsob použití podmřížkového modelu …viac
Abstract:
In this thesis, a sigma phase in the Co-Cr system is studied. The region of stability and thermodynamic properties of the sigma phase are modelled by means of CALPHAD method (CALculation of PHAse Diagrams). The sublattice model chosen for the description of the sigma phase characterises the dependence of its Gibbs energy on both composition and temperature. As usual for CALPHAD method, the way of use …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta