Bc. Kristýna Pánková

Bakalářská práce

Obraz České republiky ve vybraných ruských on-line zpravodajstvích (od inaugurace prezidenta Miloše Zemana)

The Image of the Czech Republic in the Selected Russian On-line Media (Since the Inauguration of Milos Zeman)
Anotace:
Tato práce se zabývá obrazem České republiky ve vybraných ruských médiích od 8. března 2013, tedy od inaugurace prezidenta Miloše Zemana. Analýza proběhla na základě internetového materiálu zpravodajských serverů Gazeta.ru, Novaja gazeta a Rossijskaja gazeta a je zaměřená na interpretaci vybraných politických událostí.
Abstract:
This thesis examines the image of the Czech Republic in the selected Russian media since the inauguration of Milos Zeman. The news servers Gazeta.ru, Rossiyskaya Gazeta and Novaya Gazeta were chosen for the analysis. This analysis is focused on selected political events.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Bumbálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta