Bc. Naďa Červenková

Bachelor's thesis

Etické chování rodinného podniku jako konkurenční výhoda

Ethical conduct family business as a competitive advantage
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá etickým chováním rodinného podniku jako nositele konkurenční výhody, se zaměřením na současný trend transparentní spolupráce mezi lékařem a farmaceutickými firmami. Cílem bakalářské práce je předložit konkrétní návrh na využití dodržování zásad etického chování jako konkurenční výhody soukromé ordinace praktického lékaře. Rovněž zhodnotím přínos transparentní spolupráce …more
Abstract:
This bachelor’s thesis studies ethical conduct as the competitive advantage of a family business, with particular focus on current trend of transparent relationships between physicians and pharmaceutical companies. The objective of this thesis is to present a specific implementation of code of ethical conduct being a competitive advantage for a private medical practice. The value of transparency in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Eva Matoušková
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance