Petra Krýslová

Master's thesis

Analýza vývoje dluhu v České republice

Analysis of debt development in the Czech Republic
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje celkového dluhu v České republice a jeho analýza zvlášť pro sektor domácností a nefinančních podniků. Z ekonomických teoretických předpokladů lze usuzovat, že existuje závislost mezi výší poskytnutých úvěrů a vývojem HDP, resp. mezi úvěrovým a hospodářským cyklem. Práce je rozdělena na tři části. První část se skládá z kapitol 1-4, kde je popsána dále použitá …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the development of the total volume of debt in the Czech Republic and the analysis separately for the household sector and non-financial corporations. From economic theoretical assumptions it can be concluded that there is a correlation between the amount of loans and GDP development or between credit and economic cycle. The thesis is divided into three …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Milan Bašta
  • Reader: Karel Helman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69857

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika