Bc. Filip Šamonil

Diplomová práce

Dopad liberalizace na přepravní výkony železniční nákladní dopravy ve státech Visegrádské čtyřky

Impact of liberalization on freight rail transport performances in the Visegrád countries
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza strategií v oblasti liberalizace nákladní železniční dopravy v zemích Visegrádské skupiny a Rakousku a identifikace jejich dopadu na přepravní výkony z hlediska tunokilometrů, vlakokilometrů a vývoje modálního podílu železniční nákladní dopravy na celkovém objemu nákladní dopravy v těchto zemích. První část práce se zabývá institucionálním pozadím a teorií liberalizačních …více
Abstract:
The aim of the master´s thesis is to analyse the freight rail transport liberalization strategies in the Visegrád group countries and in Austria and to identify it´s impacts on transport performances in tonkilometers, trainkilometers and the development of freight rail transport modal split. The first part of the thesis deals with institutional background and theory of liberalization measures in freight …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta