Theses 

Vztah historie a současnosti: Žánrová analýza filmu La La Land – Anežka HRUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění

Anežka HRUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Vztah historie a současnosti: Žánrová analýza filmu La La Land

Genre Analysis of La La Land

Anotace: Tato bakalářská práce je žánrovou analýzou snímku La La Land (2016) režiséra Damiena Chazella. Metodologickým východiskem byly texty Ricka Altmana, a to především jeho studie "Sémanticko-syntaktický přístup k filmovému žánru" a publikace American Film Musical. Cílem této práce bylo na základě Altmanem stanovených definic žánru určit, zda La La Land patří mezi muzikály a dále jej podrobněji analyzovat ve vztahu k vývoji filmového průmyslu s důrazem na žánr muzikálu. Analýza odkryla několik dominantních rysů. Výrazným motivem díla je opakování a užívání dualismů. Zároveň je užitím specifických stylistických a narativních postupů ve filmu akcentováno pnutí mezi historií a současností. Analýzou bylo potvrzeno zařazení snímku do žánru muzikálu a dále určeno, jakými formami se snímek k vrací k historii a rovněž jakých užívá moderních přístupů, kterými žánr aktualizuje.

Abstract: This bachelor thesis is a genre analysis of the film La La Land (2016) directed by Damien Chazelle. The analysis is based on Rick Altman's works, especially on his study "Semantic-Syntactic Approach to the Film Genre" and on his book The American Film Musical. The aim of this work was to determine whether La La Land belongs to the musical genre and to further analyze it in relation to the historical development of the film industry with an emphasis on the musical genre. The analysis revealed several dominant features. The distinctive motive of the film is the use of repetition and dualisms. The use of specific stylistic and narrative techniques in the film also emphasizes the tension between the history and the present. The analysis confirmed the inclusion of the film in the musical genre, and furthermore determined the ways in which the film reflects the history while also using specific modern approaches.

Klíčová slova: La La Land, Damien Chazelle, žánrová analýza, muzikál, historie, Hollywood, Rick Altman

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=224770 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HRUŠKOVÁ, Anežka. Vztah historie a současnosti: Žánrová analýza filmu La La Land. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:41, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz