Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Rigorózní práce

Maths Information Retrieval for Digital Libraries

Maths Information Retrieval for Digital Libraries
Anotace:
Užitečnost digitálních knihoven závisí na jejich schopnosti poskytnout čtenáři veškerý svůj obsah, o který by mohl mít zájem. Propracované techniky a technologie vyvinuté pro „textové“ digitální knihovny naneštěstí nejsou plně použitelné pro specifické potřeby matematického obsahu matematických digitálních knihoven. Důležitou chybějící funkcí je robustní implementace matematiku zohledňujícího plnotextového …více
Abstract:
The usefulness of digital mathematics libraries depends on their ability to provide the user with all its content that they could possibly be interested in. However, sophisticated technologies and techniques developed for ‘textual’ digital libraries are not fully suitable for the specific needs of mathematical contents in digital mathematics libraries. Important missing feature is a robust implementation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Oponent: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., Prof. Michael Kohlhase

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma