Helena BORKOVCOVÁ

Bakalářská práce

Sociální problém - nezaměstnanost a jeho řešení podporou pro začínající podnikatele ze strany Úřadu práce ČR

Social Problem - Unemployment and its Solution through Support for Start-ups by the Labour Office
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sociálním problémem nezaměstnanost a jeho řešení podporou pro začínající podnikatele. Zaměřuje se na problém nezaměstnanosti a jeho důsledky a podporu Úřadu práce tento problém vyřešit. Ve výzkumné části jsme formou dotazníkového šetření zmapovali sociální práci Úřadu práce s klienty, kteří uvažují se zahájením podnikání u osob, které získali příspěvek od Úřadu práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the social problem of unemployment and its solution by support for budding entrepreneurs. It focuses on the problem of unemployment and its implications and the work of the Labour Office to solve this problem. In the research section, we have mapped the social work of the employment agency with clients who are considering starting a business for persons who have received …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ivan Loukota

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BORKOVCOVÁ, Helena. Sociální problém - nezaměstnanost a jeho řešení podporou pro začínající podnikatele ze strany Úřadu práce ČR. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vtnv8u vtnv8u/2
19. 8. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.