Bc. Martin Hološ

Diplomová práce

Nezaměstnanost a její ekonomické a sociální dopady ve středočeském kraji

Unemployment and its economic and social impacts in the Central Bohemian Region
Anotace:
Tématem diplomové práce je nezaměstnanost a její sociální a ekonomické dopady ve Středočeském kraji. Cílem práce je za pomocí dostupných statistických dat a vlastního výzkumu ve zvolené společnosti XY provést analýzu sociálních a ekonomických důsledků nezaměstnanosti ve Středočeském kraji, identifikovat nejvýznamnější negativní důsledky nezaměstnanosti v tomto regionu a v návaznosti na ně formulovat …více
Abstract:
The topic of this thesis is unemployment and its social and economic impacts in Central Bohemian Region. The aim of research is to analyses social and economic impact of unemployment in the Central Bohemian Region using available statistical data and own research in the chosen anonymous company XY. My research is divided into theoretical and practical part. Thesis consists of six chapters. First chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní