Kristýna Jelínková

Bakalářská práce

Syntéza a supramolekulární vlastnosti ligandů na bázi apikálně disubstituovaného pentacyklo[4.2.0.0\hindex{2,5}.0\hindex{3,8}.0\hindex{4,7}]oktanu

Synthesis and Supramolecular Properties of Apical Disubstituted Pentacyclo[4.2.0.0\hindex{2,5}.0\hindex{3,8}.0\hindex{4,7}]octane Ligands
Anotace:
Pentacyklo[4.2.0.0\hindex{2,5}.0\hindex{3,8}.0\hindex{4,7}]oktan, nebo-li kuban, je syntetický uhlovodík, jehož kostra je ve tvaru krychle. Skládá se tedy z osmi atomů uhlíku a osmi atomů kyslíku. Cílem této práce je připravit apikálně disubstituovaný kuban, který bude následně využit pro přípravu ligandů pro supramolekulární studie.
Abstract:
Pentacyclo[4.2.0.0\hindex{2,5}.0\hindex{3,8}.0\hindex{4,7}]octane, or cubane, is synthetic hydrocarbon molecule that consists of eight carbon atoms arranged at the corners of a cube. The aim of this work is synthesis of the apical disubstituated cubane which is considered for further ligand preparation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelínková, Kristýna. Syntéza a supramolekulární vlastnosti ligandů na bázi apikálně disubstituovaného pentacyklo[4.2.0.0\hindex{2,5}.0\hindex{3,8}.0\hindex{4,7}]oktanu. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.