Bc. Jana Fesl

Bakalářská práce

Ukazatele ekonomické výkonnosti firem

Indicators of economics performance
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou ukazatele ekonomické výkonnosti, které nám poskytují informace o stabilitě ať již jednotlivých firem nebo celého odvětví. Práce je rozdělena do dvou částí na část teoretickou a část aplikační. Teoretická část se zabývá pojmem výkonnosti jako takové a jednotlivými ukazateli ekonomické výkonnosti. Snaží se charakterizovat pojem ekonomická výkonnost, postupně se pak …více
Abstract:
This thesis deals with a company’s economic performance indicators that provide us with information on the stability of individual companies or entire sectors. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the concept of performance and the various indicators of economic performance. It seeks to characterize the concept of economic performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jana Halířová
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní