Tomáš Hataš

Diplomová práce

Alternativní ukazatele měření ekonomické výkonnosti a blahobytu

Alternative indicators measuring economic well-being
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ukazateli měření ekonomického blahobytu. Nejprve je popsán systém národního účetnictví, poté jsou uvedeny základní charakteristiky hrubého domácího produktu. V následných kapitolách jsou popsány nedostatky a omezení HDP jako ukazatele zachycující úroveň ekonomického blahobytu. Mezi alternativní ukazatele měřící ekonomický blahobyt se řadí index ekonomického blahobytu (IEWB …více
Abstract:
This Master Thesis focuses on measurement of indicators of economic well-being. Firstly, system of national accounting is described, followed by basic characteristics of Gross domestic product (GDP). Secondly, there are mentioned weaknesses and limitations of GDP as indicator reflecting level of economic well-being. Also alternative indicators of economic well-being measurement such as Index of Economic …více
 

Klíčová slova

IEWB HDP ekonomický blahobyt

Keywords

IEWB GDP well-being
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: Marta Nečadová
  • Oponent: Pavel Sirůček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58445

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma