Bc. Olga Pinegina

Diplomová práce

Využití notace BPMN 2.0 při analýze podnikových procesů

The use of the BPMN 2.0 notation in the analysis of business processes
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení podnikových procesů – objednávka a nákup s využitím notace BPMN 2.0 v e-shopu. Diplomová práce se věnuje procesnímu řízení a aplikaci procesního řízení do podnikové praxe. Primárně je práce zaměřena na návrh modelu podnikových procesů. Nejvíce pozornosti v teoretické i praktické rovině je věnováno modelovacímu jazyku (notaci) BPMN 2.0, a to s ohledem na jeho …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to propose an improvement of business processes – ordering and purchase using the BPMN 2.0 notation in the e-shop. The diploma thesis deals with process management and application of process management into company practice. Primarily, the work is focused on the design of the business processes model. Most of the attention on the theoretical and practical level is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/t58kw/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika