Bc. Lucie Sirůčková

Diplomová práce

Právní regulace reklamy

Legal regulation of advertising
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá v dnešní době velmi diskutovaným tématem, a to tématem právní regulace reklamy v České republice. Nejprve uvádím obecnou definici reklamy a její historii, dále pak jsou v diplomové práci analyzovány důležité právní předpisy, týkající se právní regulace reklamy. Stěžejním bodem této diplomové práce jsou vybrané reklamy, jako například reklamy klamavé nebo skryté, dále …více
Abstract:
This thesis deals with nowadays very hot topic, and to issue legal regulation of advertising in the Czech Republic. First mention the general definition of advertising and its history, then they are in the thesis analyzed relevant legislation on the legal regulation of advertising. The main point of this thesis, are selected advertising, such as misleading advertising or hidden, as well as advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní